Cena

Koszt pojedynczych 75-minutowych zajęć: 30 zł
Koszt kursu podstawowego (1. semestr, 16 spotkań 75-min., raz w tygodniu) 480 zł (wpłata jednorazowa; lub 3 raty po 170 zł)
Koszt kursu dodatkowego (2. semestr, 14 spotkań 75-min., raz w tygodniu) 420 zł (wpłata jednorazowa; lub 3 raty po 150 zł)