Poziomy edukacyjne

ROBOTYK JUNIOR (6-8 lat)

Zajęcia z klockami LEGO® WeDo 2.0 oraz LEGO®  SPIKE™ Essential wprowadzą Twoje dziecko w świat robotyki i programowania. Dzieci konstruują roboty wg instrukcji, poznając przy okazji zasady tworzenia prostych przekładni, a następnie programują jego ruchy, korzystając z graficznego oprogramowania typu „przeciągnij i upuść”. Roboty „ożywają” i wykonują określone funkcje: samochody jeżdżą, węże kłapią paszczą, żaba skacze itd. Każde spotkanie to inny ciekawy projekt wykonywany w parach, inne wyzwanie.

W czasie zabawy robotami dzieci ćwiczą umiejętność rozwiązywania problemów , rozwijają kreatywność, wytrwałość i samodzielne myślenie. Warsztaty dla Robotyków Juniorów  to przede wszystkim zabawa  połączona z nauką podawaną w dyskretny i  przyjazny sposób. Zapraszam!

ROBOTYK (8-10 lat)

Poziom dla dzieci z klas 1-3 lub tych, które  ukończyły poziom ROBOTYK JUNIOR, rozszerzony o trochę bardziej zaawansowane konstrukcje i wyzwania (tworzone z klocków LEGO® WeDo 2.0 oraz LEGO®  SPIKE™ Essential).  Dzieci w parach konstruują robota (wg instrukcji lub –czasami – bez gotowego schematu), poznają różne przekładnie, wyposażają robota w czujniki, a następnie programują jego działanie, korzystając z graficznego oprogramowania typu „przeciągnij i upuść”. Robotycy w trakcie kursu nabywają  nowych umiejętności z zakresu programowania, m.in. stosowania zmiennych.

Zajęcia wspierają całościowy rozwój dzieci, w płynny i przemyślany sposób łącząc naukę przedmiotów STEAM * (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) z kształtowaniem kompetencji komunikacyjnych, społecznych oraz emocjonalnych.  Pod koniec każdych zajęć  odbywa się zabawa robotem (np. skonstruowanym dźwigiem, wyścigówką) – to czas na swobodne  eksperymenty, przebudowywanie konstrukcji, dzielenie się wrażeniami i pomysłami. Zapraszam!

*STEAM to edukacyjne podejście do uczenia się, które wykorzystuje Naukę, Technologię, Inżynierię, Sztukę i Matematykę jako sposób na nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i krytycznym myśleniu (wg Susan Riley, Arts Integration Specialist)

ROBOTYK MASTER (9-11 lat)

Zajęcia prowadzone przy użyciu profesjonalnych zestawów LEGO® Education SPIKE™ Prime, przeznaczone dla dzieci z klas 3-5 lub tych, które ukończyły poziom ROBOTYK . Zestaw klocków z 528 elementami  umożliwia dzieciom tworzenie mnóstwa niepowtarzalnych konstrukcji.  Dzieci nabywają nowych umiejętności związanych z programowaniem (przejście od bloków ikon do bloków słów). Zajęcia, prowadzone w formie projektowej,  zorientowane są na wzmacnianie kompetencji STEAM* (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). Na każdym spotkaniu  dzieci konstruują w parach robota, którego model zapoznaje je z zagadnieniami o różnym poziomie złożoności, a następnie programują go w aplikacji SPIKE™.

Eksperymentowanie i podejmowanie wyzwań w trakcie zajęć ma za zadanie rozbudzić dziecięcą ciekawość, dociekliwość, wzmocnić  pewność siebie oraz umiejętności związane z krytycznym myśleniem, analizowaniem danych i rozwiązywaniem problemów. Każde zajęcia to nie tylko nauka, a przede wszystkim dobra zabawa, zapraszam!